887 332 665
napisz sms o treści WNIOSEK n nr 7393

Urząd skarbowy Dobrzany

Pożyczki i kredyty najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Urząd skarbowy Dobrzany

Odsetki podatkowe - czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku – Drinkom z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, jest płacenie podatków. Chociaż nie wystarczy tylko zapłacić daniny do prawidłowego urzędu. Trzeba ja jeszcze uregulować w znaczącym czasie. Na nierzetelnych płatników czekają bowiem odsetki podatkowe. Od jak są one naliczane i ile wynoszą?

Urząd skarbowy Kołobrzeg

Naliczanie odsetek podatkowych tworzy się od wczesnego dnia w przerwy w wartościach. Wtedy to cenie wobec urzędu skarbowego zmieniają się w tzw. zaległości podatkowe. Określeniem tym tłumaczy się niezapłacony w sezonie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku, a i niewykazaną i daną nadpłatę/zwrot daniny. Urząd skarbowy Kołobrzeg

zobacz również Społem wiadomości

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w stawce podatku?

 

Jak zarobić na taniejącej ropie?

Reklama

 

Odsetki od zaległości podatkowych nie są rzeczą stałą. Ich wielkość związana istnieje od trzech czynników, czyli:

kwoty zaległości podatkowych,
ilości dni opóźnienia,
wysokości stopy odsetkowej za zwłokę.

Zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 56-56b) wobec dłużnika zastosowane mogą stanowić dwie stawki odsetek podatkowych:

podstawowa – która tworzy 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardzkiego. Stopa ta znajdowana jest przepisami NP. W 2020 roku obejmuje ona 8%.
obniżona – wynosi 50% natomiast jest traktowana w konkretnych warunkach, np. kiedy zaległości podatkowe powstały po 1 stycznia 2017 roku. Urząd skarbowy Kołobrzeg

Fiskus ulgowo potraktować może jedynie dłużników, którzy:

1. Złożyli prawnie skuteczną korektę informacji w sezonie 6 miesięcy od upływu czasu złożenia właściwej (pierwotnej) deklaracji,

2. Zobowiązali się do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych w sezonie 7 dni od złożenia korekty.

Zastosowanie niższej stawki, nawet przy spełnieniu powyższych warunków wyklucza i złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu poinformowania o:

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zakończeniu kontroli podatkowej;
wszczęciu kontroli celno-skarbowej lub prace sprawdzających.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Obliczenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej musi dokonać sam podatki. Urząd Finansowy nie poinformuje o ich wysokości, co daleko – nie będzie się o nie upominać, np. wysyłając monity. Znaczy to, że niezapłacone podatki będą z jakimś dniem generować coraz to cenniejszą cena.

W celu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych należy zastosować wzór: (Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz, gdzie:

Kz to liczba zaległości,
Ld to wartość dnia opóźnienia
S to stopa odsetek za zwłokę
On toż fragmenty naliczone
Onz to fragmenty naliczone zaokrąglone

Jak mieć z kalkulatora odsetek podatkowych?

Łatwiejszym sposobem na wysokości odsetek karnych jest skorzystanie z kalkulatora odsetek podatkowych. Istnieje obecne narzędzie, które zadziała w szybkim obliczeniu zaległości za podatek, zaliczkę, ratę. Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie odsetek według stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Aby poznać wysokość odsetek do kalkulatora, trzeba wpisać kwotę zobowiązania, moment jego płatności, deklarowany termin uregulowania zobowiązania, obowiązująca stawka odsetek karnych. Wynik przez narzędzie jest dostarczany automatycznie, nie trzeba samemu dokonywać żadnych obliczeń. Urząd skarbowy Kołobrzeg

zobacz również Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *