887 332 665
napisz sms o treści WNIOSEK n nr 7393

Muzykoterapia Bobolice

Pożyczki i kredyty najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Muzykoterapia Bobolice

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który tworzy, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy dźwięków i okres ich głośności jest dobry i kojący – przechodzimy do postępowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Dobra

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który środek wykorzystać tę drogę w karierze z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą napawa się muzykoterapia, która działa podopiecznym w eksplorowaniu świata. Terapia grą jest jednym z punktów terapii kompleksowej posiadającej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Dobra

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to sytuacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i modyfikujący jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem także na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii podawane w karierze z podopiecznym z niepełnosprawnością

Samą z linii oddziaływania terapeutycznego w karierze z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Ważną osobę w terminie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki małej i aktywizacja dziecka w regionie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być budowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Dobra

W sztuce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo skutecznym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Dobra

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *